Pujian Allah Untuk Mereka Yang Istiqamah “Sesungguhnya orang-orang mengatakan: Tuhan kami ialah Allah, kemudian mereka meneguhkan pendirian mereka (Istiqamah), maka […]

  • 1
  • 2